< съдържание Буква Ф ^ >

Фарез-Оза - 2Цар. 6:8. Виж Оза.

< съдържание Буква Ф ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.