< съдържание Буква Ф ^ >

Фаран или Ел-Фаран - Бит. 14:6

Едно голямо пространство пуста земя на юг от Палестина, и на запад от долината Ел-Араба, която се простира от Мъртво море до залива Акаба. Вътре в, и близо до тази пуста страна, израилтяните се скитаха тридесет и осем години. Виж Изход. Към юг тя се простираше на три дни път разстояние от Синай - Вт. 33:2; Ав. 3:3. На север включваше пустинята Кадис и Цин - Чис. 13:3,21,27. Тук живяха Агар и Исмаил - Бит. 21:14,21, и тук Давид, а след него Адад, бяха се оттеглили за известно време - 1Цар. 25:1; 3Цар. 11:18. Буркхарт намерил едно пространство от варлива пръст, покрито с черни кремъци. В старо време, обаче, се намирали в тези страни някои градове и обработени земи, както и много пасбища. Североизточната част, се пресича от изток към запад с редове хълмове.

< съдържание Буква Ф ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.