< съдържание Буква Ф ^ >

Фануил (евр. Пенуел, Божие лице)

Един град оттатък Йордан и близо до Явок; защитен с як стълб, който Гедеон събори по причина, че жителите на Фануил отказаха да му помогнат срещу мадиамците - Съд. 8:8-17. Еровоам I пак го въздигна - 3Цар. 12:25. Нарече се Божие лице, защото Яков на това място се бори с ангелът, и каза: "Видях Бога лице с лице" - Бит. 32:30.

< съдържание Буква Ф ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.