< съдържание Буква Т ^ >

Тема

Едно Исмаилово племе и окръжие, в северната част на Пустинна Арабия - Бит. 25:15. Тема се споменава заедно с Дедан - Ис. 21:14; Ер. 25:23, и се слави с керваните си - Йов. 6:19. Днес все още тази страна се нарича на арабски Тема.

< съдържание Буква Т ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.