< съдържание Буква С ^ >

Събор

Тази дума се дава на всякакви събрания. На някои места, тя обозначава Народният еврейски съвет; на други, едно събрание от църковни пастири, събрани да разглеждат някакви църковни дела. Така, събранието на апостолите в Ерусалим - Д.А. 15гл, които трябваше да определят дали Мойсеевият закон да се налага на езичниците, обърнати в християнство, се счита всеобщо като първия събор на Християнската църква. Виж Съвет.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.