< съдържание Буква С ^ >

Суя

Юдовият тъст - Бит. 38:2,12; 1Лет. 2:3.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.