< съдържание Буква С ^ >

Суф

I. Един Ефратец, т.е. един Витлеемец, но Левит, Самуилов праотец - 1Цар. 1:1; 1Лет. 6:35.

II. "Земята Суф" - 1Цар. 9:5, страната, където Саул беше дошъл, за да търси бащините си ослици, и където срещна Самуил. Тя може да е била страната, близо до Витлеем, където Суф, Самуиловият праотец е живял.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.