< съдържание Буква С ^ >

Сурисадай (Всемогъщият е канара моя)

Името на бащата на Селумиил, князът на Симеоновото племе през времето на изхода - Чис. 1:6, 2:12.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.