< съдържание Буква С ^ >

Суриил (Бог е канара моя)

Левит, началник на Мерариевците през времето на изхода - Чис. 3:35.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.