< съдържание Буква С ^ >

Сур

I. Град на североизточния край на Египет, не далеч от днешния Суез - Бит. 16:7, 20:1, 25:18; 1Цар. 15:7, 27:8. Пустинята Сур, която лежи между него и Ханаан, взима името си от този град - Из. 15:22.

II. Мадиамски началник, чиято дъщерята беше убита от Финеес - Чис. 25:15-18, и който бе умъртвен в една война с израилтяните - И.Н. 13:21.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.