< съдържание Буква С ^ >

Суламка (мирна)

Еврейско женско име, което съответства на името Соломон, така както Ивана на Иван. "Суламка" е името на Соломоновата невяста - П.П. 6:13, а младоженекът е Соломон, чието име също значи мирен. Виж Соломон.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.