< съдържание Буква С ^ >

Сукияни

Съюзници на Сисак, в походът му срещу Юда - 2Лет. 12:3; има вероятност да са били от някои страни на югоизток от Египет.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.