< съдържание Буква С ^ >

Стършел

Едно известно насекомо, с много остро жило. Господ пропъдил голямо число хананейци, и ги направил да побегнат пред израилтяните, като изпратил стършели върху тях - Из. 23:28; Вт. 7:20; И.Н. 24:12. Виж Муха.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.