< съдържание Буква С ^ >

Странник (чужденец, пришелец)

Един, който не е от страната, където живее - Бит. 23:4. Мойсеевият закон, е предписвал щедро гостоприемство към пришелецът, "обичай го като себе си" - Лев. 19:33,34; Вт. 10:18,19, 24:17, 27:19. И те са се подчинявали на Закона - Из. 20:10; Лев. 16:20, и са се наслаждавали на много от привилегиите на избрания Божий народ - Чис. 9:14, 15:14. Чужденците, които Давид беше събрал за съграждане на храма - 1Лет. 22:2, вероятно са включвали мнозина от останалите Ханаанци - 3Цар. 9:20,21.

Гостоприемност към всички чужденци и пътници, е било свята длъжност за всички добри граждани - Йов 31:32; Евр. 13:2.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.