< съдържание Буква С ^ >

Стахия

Един Павлов ученик, който се споменава в Рим. 16:9. От името му се познава, че той е бил грък, който е живял в Рим.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.