< съдържание Буква С ^ >

Статир - Мт. 17:27

Римска монета равна на четири динаря.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.