< съдържание Буква С ^ >

Старейшини Израилеви

Началници на племената, които преди евреите да се заселят в Ханаанската земя, имали власт над домочадията си. Мойсей и Аарон са се отнасяли със старейшините като с народни представители - Из. 3:16, 4:29, 12:21. Когато бе даден законът, Бог заповяда на Мойсей да вземе със себе си седемдесет старейшини, с Аарон, Надав и Авиуд, за да свидетелствуват - Из. 24:1,9. По-късно Еврейския народ, винаги е припознавал седемдесет или седемдесет и двама старейшини, по шестима от всяко племе. Защото евреите са имали старейшини, затова и Християнската църква в първите си времена, е наричала учителите си старейшини, или презвитери - Д.А. 20:17,28; 1Пет. 5:1; 2Йн 1ст.; Тит 1:5,7.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.