< съдържание Буква С ^ >

Стакти

Една от четирите съставни части на темяна - Из. 30:34,35. Някои приемат, че е клеят наричан Сторакс, но всеобщо се приема, че е най-чистата смирна; и тъй като Еврейската дума значи "капка", е явно, че е смирната, която сама капе от дървото си. Така Плиний, като говори за дърветата, които дават смирна, продължава, "преди да се нацепят те изпускат един вид клей наречен Стакти, който се предпочита от всяка други смирна".

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.