< съдържание Буква С ^ >

Сребърник - Бит. 20:16, 37:28; Мт. 26:15

Несъмнено той е бил същият сикъл. Виж Сикъл.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.