< съдържание Буква С ^ >

Спасител

"Спасител", е една дума, която се прилага преимуществено на нашия Господ Исус Христос, защото според ангелските думи, той дойде на земята, за да "спаси людете си от греховете им" - Мт. 1:21; заради това, Той бе наречен Исус, което означава Спасител - Йн. 4:42; Д.А. 4:12, 5:31.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.