< съдържание Буква С ^ >

Сочива - 2Цар. 17:28; Дан. 1:12,16

Общо име за грах, боб, и други подобни произведения.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.