< съдържание Буква С ^ >

Софар

Един от тримата приятели на Йов, родом от едно неизвестно място наречено Наама - Йов 2:11. Той взима участие само два пъти в разговорът, веднъж по-малко от другарите си, чиито чувства той споделя с по-строго съждение против Йов (11:20, 20:1).

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.