< съдържание Буква С ^ >

Состен

Началник на Коринтската синагога, когото езичниците биха, когато евреите заведоха Павел при управителя Галион - Д.А. 18:17. Той е бил водачът на евреите, които се бяха повдигнали против Павел. Не се знае дали е бил обърнат в християнството, и дали е същият "брат Состен", който се споменава в 1Кор. 1:1.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.