< съдържание Буква С ^ >

Сорик

Долът, където Далила живееше, не далеч от Сарая и Естаол - Съд. 16:4. През зимата и пролетта, той бил корито на една река, която течала от северозападната част на Юда, през земята на Дан и Филистимците, и се втичала в Средиземно море. Йероним споменава едно село Сорик, което се намирало в това окръжие. "Избраната лоза" в Бит. 49:11; Ис. 5:2; Ер. 2:21, на еврейски "Лозата Сорик", е била един вид лоза, която раждала дребно, много сладко и почти без семки грозде. Може от името на тази лоза, да се е нарекъл долът Сорик.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.