< съдържание Буква С ^ >

Сопатър

Бериянски християнин, който придружи Павел от Гърция за Мала Азия - Д.А. 20:4. Мисли се, че е бил Павловият сродник, който в Рим. 16:21, се нарича Сосипатър.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.