< съдържание Буква С ^ >

Сокхот (колиби)

I. Място в Йорданската долина, и не далеч от Явок, където Яков на връщане от Месопотамия разпъна шатрите си - Бит. 33:17. По-късно Исус Навин, даде на Гадовото племе градът, който бе съграден тук - И.Н. 13:27. Гедеон наказа по-личните Сокхотски мъже с тръни и глогове, защото когато гонеше мадиамците, те му отговориха високомерно - Съд. 8:5. Това място, изглежда е било на източната страна на Йордан, но е възможно да е било и на западната, при мястото, което днес се нарича Сакут. Сравни 3Цар. 7:46; Пс. 60:6.

II. Мястото, където Израилтяните за пръв път разположиха стана си, след изхода от Египет - Из. 12:37.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.