< съдържание Буква С ^ >

Сокол

Хищна птица от родът на ястребите, която бива няколко вида. Мойсей я обяви за нечиста - Лев. 11:14; Вт. 14:13. Виж Птици. Соколът има много остро зрение - Йов 28:7.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.