< съдържание Буква С ^ >

Смрика - 3Цар. 19:4,5; Йов 30:4; Пс. 120:4

Мнозина го приемат за растението, наричано genista, което има жълтеникави цветове и горчив корен.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.