< съдържание Буква С ^ >

Смарагд

Скъпоценен камък, зелен на глед; в старо време се е намирал в Етиопия; в наше време се намира само в Южна Америка - Из. 28:17; Ез. 27:16, 28:13.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.