< съдържание Буква С ^ >

Слънце

Голямото дневно светило, което много се употребява за подобие от Еврейските поети - Съд. 5:31; Пс. 84:11; Пр. 4:18; Лк. 1:78,79; Йн. 8:12. За поклонението на слънцето, виж Ваал.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.