< съдържание Буква С ^ >

Скороходци (бързоходци)

Посланници, които са яздили бързо, когато се представял някой важен случай - Ест. 8:11,14. Йов казва: "дните ми са по-бързи от скороходец" - Йов. 9:25. Пеши скороходци така също са били в употребление - 2Цар. 18:22-27. Скороходци или пешаци, са били още прислужници на Източните царе - 1Цар. 22:17. Те са били обучени да тичат пред колесниците им - 1Цар. 8:11. Така Илия тичал пред Ахаав - 3Цар. 18:46. Бързината и издържливостта на някои от тези скороходци са почти невероятни - Ер. 42:5.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.