< съдържание Буква С ^ >

Скиптър

"Жезъл", украсена тояга, около шест крака дълга, която царе и съдии носели за знак на власт - Бит. 49:10; Чис. 24:17; Ест. 4:11, 5:2; Ис. 14:5; Зах. 10:11. Виж Пръчка.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.