< съдържание Буква С ^ >

Сит

Син на Адам, който се роди след смъртта на Авел - Бит. 4:25,26, 5:3,6,8, и праотец на благочестивите патриарси.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.