< съдържание Буква С ^ >

Сиор (черен или мътен)

Реката Нил. В Ис. 23:3, и Ер. 2:18, под това име трябва да се разбира Нил. В И.Н. 13:3; 1Лет. 13:5, обозначава потока между Египет и Юда.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.