< съдържание Буква С ^ >

Синим - Ис. 49:12

Люде далеч на изток или на юг от Святата земя; вярва се, че те са били Китайския народ, който от древността е бил познат на Западна Азия, и се е наричал от арабите Син, а от сирийците Цини.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.