< съдържание Буква С ^ >

Синап

Един вид от това едногодишно растение, се намира в Палестина, което расте на височина от седем до девет крака, и стъблото му става един пръст дебело. Професор Хакет, когато разглеждал едно поле от тези растения, видял че една птица долетяла и кацнала на едно клонче пред него - Мт. 13:31,32; Мк. 4:31,32. "Синапово зърно", е един пословичен израз за нещо много малко - Мт. 17:20.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.