< съдържание Буква С ^ >

Синагога. Виж Съборище.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.