< съдържание Буква С ^ >

Син 2

Значи внук, или някой далечен потомък - Бит. 29:5; 2Цар. 19:24; осиновен син - Бит. 48:4, по закон - Рут 4:17, по възпитание - 1Цар. 3:6, 20:35, или по обръщение в Христа - 1Пет. 5:13; Тит 1:4. Син още означава умствено или нравствено подобие, и др. - Пс. 89:6; Ис. 57:3; Д.А. 13:10. В същият смисъл, хората понякога се наричат синове Божии - Лк. 3:38; Рим. 8:14.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.