< съдържание Буква С ^ >

Симония

Грехът от търгуване с духовни вещи. Виж Симон VIII.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.