< съдържание Буква С ^ >

Сикъл

Сикълът е била Еврейска теглилка за ненасечено в монети злато и сребро, "Земя за 400 сребърни сикли, ... Авраам претегли на Ефрон среброто, в присъствието на Хетовите синове" - Бит. 23:15,16. В Бит. 20:16, 37:28 и Мт. 26:15, сребърници вероятно значи сикли. Думите "Сикъл на светилището", означават точен и прав сикъл според образецът, който се е пазил в храма. Първата отсечена монета, която носи името Сикъл, се появила през времето на Макавеите - 1Мат. 15:6; и носила надписа, "Израилски Сикъл". Сикалът е тежал 220 зърна, както се вижда от много намерени образци не много истрити.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.