< съдържание Буква С ^ >

Сиир

I. Един Хореец, който бе един от първите управители на страната, която лежи на юг и югоизток от Мъртво море - Бит. 36:20; Вт. 2:12.

II. Една гориста страна, между южното приморие на Мъртво море и източния залив на Червено море. Планината Ор е била част от Сиир. Виж Едом.

III. Една Юдова планина, при град Кириатиарим - И.Н. 15:10.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.