< съдържание Буква С ^ >

Сива

Богат настойник на Саул, когото Давид бе натоварил със същите длъжности към Мемфивостей, Йонатановия син - 2Цар. 9:2-10. С измама, Давид бе убеден да предаде всичките Мемфивостееви земи на Сива, но по-късно, когато разбра, че е прибързал в работата си, и като не можеше да реши на кой от тях принадлежат тези земи, той ги раздели на двамата - 2Цар. 16:1-4, 19:24-30.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.