< съдържание Буква С ^ >

Сефарад

Едно място, вероятно в Мала Азия, където са били заведени Еврейски пленници - Авд. 20 ст.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.