< съдържание Буква С ^ >

Сефар

"Източната планина", на пределът на Йоктановите племена - Бит. 10:30. Тя е може би планината Сабер, в югозападна Арабия.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.