< съдържание Буква С ^ >

Сестра

Тази дума се употребява не само за сестра по баща и по майка, но и за сестра само по баща, или само по майка; или за някоя близка женска роднина - Бит. 12:13. Виж Брат.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.