< съдържание Буква С ^ >

Серух

Потомък на Сим и прадядо на Авраам - Бит. 11:20-23; Лк. 3:35. Според едно Еврейско предание, той е първият от рода си, който паднал в идолопоклонство - И.Н. 24:2.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.