< съдържание Буква С ^ >

Сергий Павел

Сергий Павел, е бил проконсул или управител на остров Кипър, и обърнат в християнството чрез проповядването на апостол Павел - Д.А. 13:7.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.