< съдържание Буква С ^ >

Серафими (горящи)

Серафимите са небесни същества, които стоят около Божия престол. Сравни Вт. 4:24; Евр. 12:29. Те се различават от херувимите - Ез. 1:5-12. Пророк Исая ги описва да хвалят с благоговение Бога, и ревностно да хвърчат и изпълняват волята му. Всеки от тях е имал шест крила; с двете покривал лицето си, с другите две покривал нозете си, а с останалите две летял. Те викали един към друг, и казвали: "Свят, свят, свят Господ Саваот; земята е пълна със славата му" - Ис. 6:2,3.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.