< съдържание Буква С ^ >

Сера

Дъщеря на Асир, която се споменава три пъти в Св. Писание между имената на онези, които се преселиха в Египет - Бит. 46:17; Чис. 26:46; 1Лет. 7:30.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.