< съдържание Буква С ^ >

Сенаар

Обширно поле около Вавилон, при съединяването на Тигър с Ефрат - Бит. 10:10: 11:2, 14:1; Ис. 11:11; Дан. 1:2; Зах. 5:11. "Вавилонска дреха" в И.Н. 7:24, е на еврейски "Сенаарска дреха". Виж Месопотамия.

< съдържание Буква С ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.